Jesteś uchodźcą z Ukrainy i potrzebujesz pomocy? / Ви біженець з України і потребуєте допомоги? / Do you need help?

Niniejszy artykuł został przygotowany w 3 językach: Polskim, Ukraińskim i Angielskim.
Ця стаття підготовлена ​​трьома мовами: польською, українською та англійською.
This article was prepared in 3 languages: Polish, Ukrainian and English.

Jeżeli jesteś jeszcze na Ukrainie i zastanawiasz się czy przyjechać do Polski. To pragnę Ci powiedzieć, że Polacy są bardzo otwarci na pomoc uchodźcom. Organizowane są zbiórki, udostępniane są domy i mieszkania oraz oferowana jest pomoc w transporcie. W tym ciężkim czasie staramy się pomóc jak tylko możemy. Poniższe informacje aktualne są również dla osób, które właśnie przekroczyły granicę. Poniżej szczegóły:
Якщо ви все ще перебуваєте в Україні і думаєте, чи варто приїжджати до Польщі. Хочу сказати, що поляки дуже відкриті для допомоги біженцям. Організовуються збори, надаються будинки та квартири, пропонується допомога з транспортом. У цей непростий час ми намагаємося допомогти чим можемо. Наведена нижче інформація також стосується людей, які щойно перетнули кордон. Деталі нижче:
If you are still in Ukraine and are wondering whether to come to Poland. I would like to tell you that Poles are very open to help refugees. Collections are organised, houses and apartments are made available, and help with transport is offered. In this difficult time, we are trying to help as much as we can. The following information is also current for those who have just crossed the border. Here are the details:

Rządowa strona Internetowa/Урядовий сайт /Government website

https://pomagamukrainie.gov.pl

Całodobowa Gorąca Linia / Гаряча цілодобова інфолінія / 24-Hour Hotline

+48 727 805 764

Infolinia została zorganizowana przez Ukraiński dom w Warszawie/Гарячу лінію організував Український дім у Варшаві/The hotline was organized by the Ukrainian House in Warsaw

Infolinia rządowa dla Uchodźców z Ukrainy/Урядова гаряча лінія для біженців з України /Government Hotline for Refugees from Ukraine

+48 47 721 75 75

Infolinia została zorganizowana przez Urząd do spraw Cudzoziemców/Гарячу лінію організував Управління у справах іноземців /The hotline was organized by the Office for Foreigners

Szukasz mieszkania tymczasowego wypełnij formularz/ Якщо ви шукаєте тимчасову квартиру, заповніть форму/ Looking for temporary housing fill out the form

Masz problem z transportem wypełnij formularz/Якщо у вас виникли проблеми з транспортом, заповніть форму/Have you a problem with transport fill out the form

Specjalna strona informacyjna przygotowana przez Polski rząd/Спеціальний інформаційний сайт, підготовлений польським урядом/ A special information page prepared by the Polish government

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Potrzebujesz pomocy prawnej/Вам потрібна юридична допомога?/Do you need legal help?

https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego/

Photo by Olga Subach on Unsplash

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *