Różności

Przyjąłeś uchodźców z Ukrainy? Brakuje Ci najpotrzebniejszych rzeczy? – napisz do Fundacji Ernesta

Firma Ro­ger Pu­bli­shing oraz Fun­da­cja Er­ne­sta po raz kolejny jed­no­czy siły, by stwo­rzyć zor­ga­ni­zo­wa­ne i lo­gi­stycz­nie wa­run­ki do wspól­ne­go po­ma­ga­nia in­nym. Firma z jednej strony prowadzi zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, a z drugiej strony pomaga osobom, które przyjęły uchodźców oraz samym uchodźcom z Ukrainy będącym już w Polsce.

Zbiórka

  • Pro­duk­ty mo­żna przynosić lub wysyłać na ad­res: Ro­ger Pu­bli­shing, ul. Wał Mie­dze­szyń­ski 208 A, HALA C, O4-866 War­sza­wa, tel. 604 766 664
  • Produkty będą przyjmowane od dziś 28.02.2022 w go­dzi­nach 6:00-21:00.
  • Akcja, póki co trwa bezterminowo, tyle ile będzie potrzeba.

Li­sta pro­duk­tów pierw­szej po­mo­cy

Ważne, żeby rzeczy używane były w bardzo dobrym stanie, a lekarstwa z ważną datą przydatności.

Pomoc dla uchodźców będących już w Polsce

Pomoc skierowana jest do osób, które zdecydowały się przyjąć do siebie uchodźców z Ukrainy, także ośrodkom i brakuje im najpotrzebniejszych rzeczy.

Należy wysłać wiadomość i napisać konkretnie czego potrzeba np. ubrania dla dziewczynki rozmiar 86, produkty żywnościowe dla dziecka lat 1 (kaszka, mleko modyfikowane,) itp.

Maile należy kierować na adres: ukra­ina@fun­da­cja­er­ne­sta.pl

Źródło: https://mamaginekolog.pl/mgnews/pomoc-dla-ukrainy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *