• Poradniki

    Aktualny poziom radiacji w Europie – Mapa online – EURDEP

    Sytuacja związana z wojną na Ukrainie oraz działania militarne podejmowane w Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej powoduje, że musimy zwracać większą uwagę na poziom radiacji. Eksperci twierdzą, że aktualnie nie ma zagrożenia. Niestety musimy dmuchać na zimne i co…