• Poradniki

    W jakich krajach potrzebna jest Zielona Karta? – Jak ją wyrobić?

    Zielona Karta jest Międzynarodowym Certyfikatem Ubezpieczeniowym poświadczającym, że pojazd posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC zgodnie z wymogami kraju, w którym posiadacz tego pojazdu przebywa. Zielona Karta działa tylko na terenie krajów objętych Systemem Zielonej Karty wymienionych poniżej. Zielona karta…