• Poradniki

    Aktualny poziom radiacji w Europie – Mapa online – EURDEP

    Sytuacja związana z wojną na Ukrainie oraz działania militarne podejmowane w Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej powoduje, że musimy zwracać większą uwagę na poziom radiacji. Eksperci twierdzą, że aktualnie nie ma zagrożenia. Niestety musimy dmuchać na zimne i co…

  • Poradniki

    Gdzie sprawdzić aktualny poziom radiacji w Polsce?

    W ostatnim czasie pojawiły się informacje na temat zwiększonego poziomu radiacji na terenie Ukrainy. Faktycznie poziom promieniowania w okolicy nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu i strefie wykluczenia jest podniesiony. Najprawdopodobniej podniesienie poziomu spowodowane jest toczącymi się tam walkami oraz zajęciem…