Brak Polskiego Bonu Turystycznego w ZUS PUE – co zrobić, żeby bon uzyskać?


Na platformie PUE ZUS nie ma zakładki „Polski Bon Turystyczny”. Co zrobić dalej? Jak uzyskać bon gdy go nie ma, a powinien być?

Na platformie PUE ZUS zakładka Polski Bon Turystyczny powinna być widoczna w zakładce Ogólny, w menu po lewej stronie pomiędzy zakładkami Ustawienia a Podmiot turystyczny.

Brak Polskiego Bonu turystycznego doświadczyło wiele rodzin, my również. Dzisiaj opiszę krok po kroku jak nam udało się go uzyskać.

1. Po pierwsze: musimy posiadać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wydanego przez organ właściwy.

Skąd uzyskać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+?

Może to być pismo potwierdzające z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innego organu skąd otrzymujemy świadczenie 500+. Jeżeli takiego pisma nie mamy, musimy skontaktować się z danym organem udzielającym nam świadczenie.

Ja kontaktowałam się z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez platformę moj.gov.pl Pismo ogólne do podmiotu publicznego -> https://moj.gov.pl/pismo-ogolne/usluga-online/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&xFormsFormName=Wniosek

  • Wybieram odpowiedni urząd (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w …),
  • Rodzaj pisma: Informacja
  • Tytuł pisma: Informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+
  • Treść pisma: Opis problemu, prośba o wydanie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+

Pismo musi być podpisane podpisem elektronicznym.

Odpowiedź otrzymałam po około tygodniu telefonicznie, a za kilka dni przyszedł do mnie oczekiwany dokument pocztą tradycyjną.

2. Po drugie: jeżeli osoba ubiegająca się o bon turystyczny spełnia postawione wymogi (składała wniosek i osobiście pobiera świadczenie wychowawcze 500+) musi złożyć wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT):

  • na adres: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka
  • lub elektronicznie przez profil zaufany na skrzynkę ePUAP Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do wniosku trzeba w załączniku dodać informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wydanego przez organ właściwy.

Ja składałam wniosek przez ePUP, po około tygodniu w odpowiedzi dostałam informację, że wniosek przyjęto i nadano numer sprawy. Około tydzień później po nadaniu numeru sprawy, na stronie PUE ZUS miałam długo wyczekiwaną zakładkę Polski Bon Turystyczny.

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP

Wzór wniosku (ze strony https://bonturystyczny.polska.travel):

Polski Bon Turystyczny

Wniosek

Wnoszę o ustalenie praw do świadczenia w formie bonu w drodze decyzji administracyjnej. Jestem osobą uprawnioną do pobierania świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ (tzn. osobą, która składała wniosek o 500+). Świadczenie to zostało mi przyznane na: ……. (Imię, nazwisko, PESEL, dziecka). Po zalogowaniu się na platformę PUE ZUS nie pojawiła się w moim profilu zakładka oznaczona [Polski Bon Turystyczny]. Do wniosku dołączam kopię informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ właściwy. (Podpis moje imię i nazwisko)

Pismo musi być podpisane podpisem elektronicznym.

Do pisma musi być załączona informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wydanego przez organ właściwy

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *