Czy 1 maja w Święto Pracy wypada/można pracować?

Święto Pracy obchodzone 1 maja jest świętem państwowym. Nie jest powiązane z żadnym świętem obchodzonym przez kościół katolicki. 1 maja nieczynne są sklepy i galerie handlowe, a zakupy można zrobić ewentualnie na stacji benzynowej. Mamy też wolne w pracy. Wyjątek stanowią tu zawody takie jak: lekarze, pielęgniarki, policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, ratownicy medyczni, maszyniści, motorniczy, kierowcy autobusów.

Tradycja niepracowania tego dnia wynika wyłącznie z charakteru święta. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ten dzień wykonywać prace w ogrodzie i inne rzeczy jakie mamy zaplanowane do zrobienia, a na co nie możemy znaleźć czasu podczas tygodnia pracy.

1 maja można pracować i nie jest to w żaden sposób zakazane.

Jedynie sąsiedzi żyjący poprzednim ustrojem mogą się na nas głupio patrzyć, jak będziemy kosić trawę o 8 rano:)

Kto musi pracować w święta?

Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.
1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) w ruchu ciągłym,
3) przy pracy zmianowej,
4) przy niezbędnych remontach,
5) w transporcie i w komunikacji,
6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
8) w rolnictwie i hodowli,
9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
· zakładach świadczących usługi dla ludności,
· gastronomii,
· zakładach hotelarskich,
· jednostkach gospodarki komunalnej,
· zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
· jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
· zapewniających całodobową opiekę,
· zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest
świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.
Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności oraz wykonującemu prace o których mowa w pkt1-9, pracodawca obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy lub dodatek do wynagrodzenia.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)

Zdjęcie główne: Photo by Anaya Katlego on Unsplash

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *