Poradniki

Czy 3 maja w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wypada/można pracować?

3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

3 maja nieczynne są sklepy i galerie handlowe, a zakupy można zrobić ewentualnie na stacji benzynowej. Mamy też wolne w pracy. Wyjątek stanowią tu zawody takie jak: lekarze, pielęgniarki, policjanci, strażacy, strażnicy miejscy, ratownicy medyczni, maszyniści, motorniczy, kierowcy autobusów.

Czy wypada pracować 3 maja?

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nie jest świętem nakazanym, a świętem patronackim. Tego dnia można wykonywać prace bez ograniczeń.

Tradycja niepracowania tego dnia wynika wyłącznie z tradycji. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ten dzień wykonywać prace w ogrodzie i inne rzeczy jakie mamy zaplanowane do zrobienia, a na co nie możemy znaleźć czasu podczas tygodnia pracy. Jedynie sąsiedzi mogą się na nas głupio patrzyć, jak będziemy kosić trawę o 8 rano:)

Kto musi pracować 3 maja?

Osoby/pracownicy:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia
 • ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • w ruchu ciągłym,
 • przy pracy zmianowej,
 • przy niezbędnych remontach,
 • w transporcie i w komunikacji,
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
 • w rolnictwie i hodowli,
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
  • zakładach świadczących usługi dla ludności,
  • gastronomii,
  • zakładach hotelarskich,
  • jednostkach gospodarki komunalnej,
  • zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • zapewniających całodobową opiekę,
  • zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,

Źródło: Kodeks pracy

Zdjęcie główne: Photo by Kenny Eliason on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *