Gdzie znaleźć aktualne zasady i ograniczenia dotyczące kwarantanny i przekraczania granic związane z pandemią koronawirus – Polska

W nadmiarze informacji o pandemii mogą umknąć nam informacje naprawdę ważne. Do których wbrew pozorom nie jest łatwo trafić. Informacje publikowane przez polityków na Twitterze i później powielane przez największe działające w kraju portale nie zawsze posiadają źródło i są łatwe do weryfikacji.

Dla osób podróżujących ważne są informacje na temat możliwości przekroczenia granicy oraz czy po wjeździe do naszego kraju konieczne będzie poddanie się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Stan na 20 maja 2020 r.

Czy po powrocie z zagranicy muszę poddać się 14-dniowej kwarantannie?

Obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie muszą poddać się osoby wracające z zagranicy do Polski. Nie dotyczy osób zwolnionych z kwarantanny na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. 

Kto jest zwolniony z obowiązkowej kwarantanny?

Od 4 maja obowiązkowa kwarantanna nie dotyczy również osób, które:

 • Uczą się lub studiują w państwie sąsiadującym (lub przyjeżdżają uczyć się, lub studiować z państwa sąsiadującego)
 • Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczaj granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

Od 16 maja kwarantanna nie dotyczy również osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce, w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

UWAGA! Przy przekraczaniu granicy niezbędne jest okazanie dokumentów potwierdzających wykonywanie obowiązków zawodowych lub nauki w drugim państwie.

Pełna treść § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w którym zawarta jest pełna lista osób zwolnionych z obowiązkowej kwarantanny dostępna pod linkiem: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. Strona 3, 4 i 5.

Kto może przekraczać granice Polski?

Do 12 czerwca 2020 r. granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

 • Obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP, lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
 • osoby, w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych (dotyczy granicy wewnętrznej UE)

Czy możliwy jest lot samolotem za granicę z Polski?

Do 23 maja 2020 r. obowiązują ograniczenia w lotach pasażerskich międzynarodowych.

Czy jeżdżą międzynarodowe pociągi?

Do odwołania zawieszone są pociągi międzynarodowe.

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *