Poradniki

Regulacje celne – ograniczenia i zakazy dla towarów przewożonych przez podróżnych

Na pewno nie jeden raz mieliście dylemat ile tak naprawdę można przewieźć przez granicę produktów które podlegają akcyzie. Jakim ograniczeniom i zakazom podlegają towary transportowane na terenie oraz przywożone spoza obszaru Wspólnoty Europejskiej. W tym artykule postaram się rozwiać wątpliwości wszystkich podróżujących osób.

Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące towarów objętych akcyzą to przepisy są wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.Musimy też pamiętać o tym, że wyroby tytoniowe oraz napoje alkoholowe może przewozić osoba która ukończyła 17 lat. Należy również zauważyć, że jest obecny podział związany ze środkiem lokomocji którym się poruszamy.

regulacje-celne-2

Osoby podróżujące spoza obszaru UE przy pomocy transportu morskiego lub lotniczego mogą przez granicę przewozić następująca ilość towarów:

Wyroby tytoniowe:

 • 200 sztuk papierosów lub
 • 100 sztuk cygaretek lub
 • 50 sztuk cygar lub
 • 250 g tytoniu

Napoje alkoholowe:

 • 1 litr wyrobów spirytusowych powyżej 22% lub
 • 2 litry wyrobów alkoholowych poniżej 22% i
 • 4 litry wina niemusującego i
 • 16 litrów piwa

W przypadku osób podróżujących: autobusem, pociągiem, samochodem lub pieszo obowiązują następujące limity:

Wyroby tytoniowe:

 • 40 sztuk papierosów lub
 • 20 sztuk cygaretek lub
 • 10 sztuk cygar lub
 • 50 g tytoniu

Napoje alkoholowe:

 • 1 litr wyrobów spirytusowych powyżej 22% lub
 • 2 litry wyrobów alkoholowych poniżej 22% i
 • 4 litry wina niemusującego i
 • 16 litrów piwa

Osoby podróżujące na terenie obszaru Wspólnoty Europejskiej  mogą przez granicę przewozić następująca ilość towarów:

Wyroby tytoniowe:

 • 800 sztuk papierosów lub
 • 400 sztuk cygaretek lub
 • 200 sztuk cygar lub
 • 2 kg tytoniu (1kg do żucia i 1 kg do palenia)

Napoje alkoholowe:

 • 10 litrów wyrobów spirytusowych powyżej 22% lub
 • 20 litrów wyrobów alkoholowych poniżej 22% i
 • 90 litrów wina niemusującego ( w tym 60 litrów wina musującego) i
 • 90 litrów piwa

Wszystkie podane powyżej ilości mają zastosowanie do przewozów o charakterze nie handlowym oraz odbywającym się okazjonalnie. Jeżeli chodzi o produkty spożywcze to każdy kraj może wprowadzić osobne limity. Więc przed wyruszeniem w podróż radzimy zapoznać się z przepisami obowiązującym w kraju do którego się wybieramy, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Miejmy także na uwadze limit kwotowy wwożonych na teren UE towarów aby uniknąć cła oraz zapłaty podatku VAT. Dla transportu lotniczego i morskiego limit wynosi 430 EUR, dla pozostałych form podróżowania 300 EUR.

Dodatkowo warto mieć na uwadze poruszając się własnym pojazdem, aby nie wozić więcej jak 10 litrów paliwa w kanistrze.

PODSTAWY PRAWNE:

 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE L 324 z 10.12.2009, str. 23);
 • Dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy (Dz.Urz.UE L 346 z 29.12.2007, str. 6);
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.).

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *