Opłaty drogowe – winiety – Bułgaria 2017


Pamiętajmy o tym, że winiety Bułgarskie można nabyć tylko na terenie kraju. Dlatego przed wjazdem na teren Bułgarii nie zapomnijmy o zakupie winiety na przejściu granicznym. Informacje zawarte w tym artykule obowiązują dla pojazdów do 3,5 t. Dla samochodów dostawczych i ciężarowych obowiązuje system winietek uzależniony od kategorii emisji spalin pojazdu.

AKTUALIZACJA:

Opłaty drogowe – winiety – Bułgaria 2020 – poradnik – krok po kroku

Rodzaje winiet:

W zależności od czasu przez jaki planujemy korzystać z dróg w Bułgarii możemy nabyć winietę na 7 dni, 1 miesiąc lub rok. Należy pamiętać, że winieta kupowana na rok 2017 ważna jest od momentu zakupu do 31 stycznia 2018 roku.

Poniżej zamieszczamy wzory winiet dla pojazdów do 3,5t obowiązujące w 2017 roku na terenie Bułgarii.Uwaga: 1 BGN = 2,2038 PLN ( Średni kurs NBP z dnia 24.02.2017)

Źródło: http://www.api.bg

Kara za brak winiety:

Kara za przejazd bez aktualnej winiety wynosi od 300 BGN do 3 000 BGN (od 661 do 6611PLN) w zależności od typu pojazdu. Dla samochodów osobowych kara wynosi 300 BGN (∼ 661 PLN).

Drogi na których obowiązuje opłata:

Opłata obowiązuje na wszystkich drogach poza terenem zabudowanym dlatego obowiązkowo musimy zakupić winietę na granicy jeżeli nie chcemy zapłacić kary. Dodatkowo płatna jest także przeprawa promowa lub przejazd mostem przed Dunaj który jest naturalną granicą pomiędzy Rumunią a Bułgarią.

Źródło: http://www.api.bg

Sposoby zakupu:

Winiety można kupić wyłącznie w jednym z 3000 punktów zlokalizowanych na terenie Bułgarii takich jak stacje benzynowe, urzędy pocztowe oraz na przejściach granicznych.

Sposób montażu po zakupie:

Po zakupie winiety należy ją bezzwłocznie przykleić na szybę w prawym dolnym rogu (strona pasażera). Po przyklejeniu należy zachować plastikową część z której odkleiliśmy opłatę drogową oraz dowód zakupu przez cały okres ważności winiety.

Uwaga: Winiety które straciły ważność należy usunąć z szyby. Za posiadanie na szybie nieważnej winiety grozi mandat w wysokości 20 BGN (∼44 PLN).

Treści podano wyłącznie do celów informacyjnych, a strona turysta.org nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.