Czy można latać dronem w Tatrzańskim Parku Narodowym (Tatrach)?

Tatrzański Park Narodowy jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych parków narodowych w Polsce, zachwycającym turystów i miłośników przyrody swoim pięknym krajobrazem, rzadkimi gatunkami zwierząt i bogatą historią. W celu zachowania tej unikalnej przestrzeni i jej mieszkańców, park jest objęty ścisłą ochroną i regulaminem, który zabrania wielu działań, w tym latania dronem.

Latanie dronem może powodować poważne zakłócenia dla środowiska naturalnego i zwierząt, w szczególności hałas, stres i niepokój, które mogą mieć negatywny wpływ na ich zdrowie i dobre samopoczucie. Ponadto, niekontrolowane latanie dronem może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa turystów i pracowników parku, a także dla samego sprzętu, który może ulec uszkodzeniu w trudno dostępnych miejscach.

Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę dla środowiska i zwierząt w Tatrzańskim Parku Narodowym, latanie dronem jest zabronione. Dodatkowo TPN nie wydaje specjalnych pozwoleń na latanie dronem z powodów wymienionych powyżej.

Tatrzański Park Narodowy jest ważnym miejscem ochrony przyrody i naszym dziedzictwem, a zabranie latania dronem jest krokiem w kierunku ochrony tej unikalnej przestrzeni. Zalecamy, aby wszyscy odwiedzający park przestrzegali regulaminu i dbali o właściwą ochronę tego terenu.

Czy można uzyskać pozwolenie na przelot dronem w obrębie TPN?

Modele latające oraz drony (bezzałogowe statki powietrzne) płoszą i niepokoją zwierzynę, głównie ptaki. Jest to więc naruszenie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134).

Loty statków powietrznych nad terenem TPN na niskim poziomie stanowią istniejące zagrożenie zewnętrzne ujęte w Zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia  2017r. w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego (Załącznik nr 1).

Wobec powyższego zezwolenia na użycie dronów nie są wydawane.

Czy można latać dronem nad Tatrami?

Nie, nie można latać dronem nad Tatrami, gdyż Tatrzański Park Narodowy obejmuje całą powierzchnię polskiej części Tatr.

Zgodnie z przepisami i regulaminem parku, latanie dronami jest zabronione ze względu na ochronę przyrody i zwierząt, a także na bezpieczeństwo turystów i pracowników parku. Nieodpowiednie lub niekontrolowane latanie dronem może powodować hałas i stres dla zwierząt, a także stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.

Zdjęcie główne: Photo by Jason Blackeye on Unsplash

Rekomendowane artykuły

1 komentarz

  1. Jeżdżenie pseudo kolejką po dolinie Chochołowskiej nie przeszkadza przyrodzie w TPN bo zarabia kasę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *