Poradniki

Instrukcja pobrania Unijnego Certyfikatu COVID-19 – Paszport COVID – krok po kroku

Od 1 czerwca 2021 roku możliwe jest pobranie bezpłatnego Unijnego Certyfikatu COVID-19 przez osoby, które przebyły zakażenie COVID-19, zaszczepiły się lub wykonały test. Certyfikat w przyszłości ma ułatwić poruszanie po Europie oraz zastąpi zaświadczenie o zaszczepieniu. Dopuszczone będzie używanie certyfikatów w formie papierowej lub elektronicznej. Osoby posiadające ważny Unijny Certyfikat COVID-19 będą mogły poruszać się pomiędzy krajami członkowskimi bez konieczności odbywania kwarantanny oraz wykonywania testów PCR. W większości krajów UE certyfikat będzie obowiązywał od 1 lipca. Jednak UE pozostawia pewną dowolność w respektowaniu certyfikatu, dlatego przed podróżą mimo posiadania Unijnego Certyfikatu COVID-19 lepiej sprawdzić zasady panujące w danym kraju w obecnej chwili.

Co to jest Unijny Certyfikat COVID-19?

  • Unijny Certyfikat COVID-19 jest elektronicznym/papierowym dowodem na to, że dana osoba:
    • przebyła chorobę COVID-19
    • posiada negatywny wynik testu COVID-19
    • została zaszczepiona przeciwko COVID-19
  • Certyfikat jest ważny do 12 miesięcy po zakończeniu szczepienia (dwóch dawkach lub jednej (J&J)) oraz do 6 miesięcy po zakończeniu izolacji domowej. Osoby, które poddadzą się testowi i uzyskają wynik negatywny dostaną certyfikat ważny na 48h.

Na jakiej stronie/w jakiej aplikacji można wyrobić Unijny Certyfikat COVID-19?

Aktualnie certyfikat można wyrobić na stronie Internetowego Konta Pacjenta (IKP)pacjent.gov.pl Od 25 czerwca będzie możliwe wygenerowanie certyfikatu w aplikacji mObywatel oraz mojeIKP.

Jakie dane znajdują się na certyfikacie?

Unijny Certyfikat Covid będzie zawierał niezbędne informacje, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, państwo członkowskie wydające certyfikat i niepowtarzalny identyfikator certyfikatu oraz kod QR pozwalający na jego weryfikację. Zawartość też będzie się różniła w zależności od tego czy jest on wystawiany dla osoby zaszczepionej, ozdrowieńca czy z negatywnym testem.

Osoba zaszczepionaOzdrowieniecOsoba z negatywnym testem
Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu,
Data urodzenia posiadacza certyfikatu,
Choroba, której dotyczy szczepienie,
Dane o szczepionce (nazwa szczepionki, nazwa producenta),
Numer dawki w serii szczepień/dawek,
Data szczepienia,
Nazwa państwa w którym dokonano szczepienia,
Informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.
Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu,
Data urodzenia posiadacza certyfikatu,
Choroba, którą przebył posiadacz certyfikatu (COVID-19),
Data pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby),
Nazwa państwa w którym wykonano test,
Informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu
Data ważności od i do certyfikatu.
Imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu,
Data urodzenia posiadacza certyfikatu,
Choroba, której dotyczy test,
Informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu),
Data i godzina pobrania próbki do testu,
Data i godzina uzyskania wyniku testu,
Wynik testu,
Informacje o punkcie, który wykonał test,
Nazwa państwa w którym wykonano test,
Informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Dodatkowo Na każdym certyfikacie znajduje się również informacja o następującej treści: Ten certyfikat nie jest dokumentem podróży. Dowody naukowe dotyczące szczepień, testów i wyzdrowień na COVID-19 wciąż ewoluują, również w związku z nowymi niepokojącymi wariantami wirusa. Przed podróżą sprawdź obowiązujące środki ochrony zdrowia publicznego i związane z nimi ograniczenia obowiązujące w miejscu docelowym.

Instrukcja krok po kroku pobrania Unijnego certyfikatu COVID-19

  1. W celu pobrania Unijnego Certyfikatu COVID-19 należy wejść na stronę: pacjent.gov.pl. Do pobrania certyfikatu konieczne jest zalogowanie do IKP.

2. Zalogowanie do IKP możliwe jest przy użyciu profilu zaufanego.

3. Po zalogowaniu za pomocą profilu zaufanego należy wybrać zakładkę „Certyfikaty”.

4. Po przejściu dalej wyświetlone zostanie menu wyboru rodzaju certyfikatu, który chcemy pobrać, w zależności od tego czy jesteśmy zaszczepieni, ozdrowieńcami lub posiadaczami negatywnego testu.

5. Przykładowy certyfikat dla ozdrowieńca w formie elektronicznej wygląda następująco:

6. Klikając przycisk „Pobierz PDF” można pobrać na komputer i wydrukować certyfikat, który ma następującą formę:

Przykładowy Unijny Certyfikat COVID dla osoby zaszczepionej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *