Przejazd autostradą bez ważnego e-biletu autostradowego – co zrobić?

Z uwagi na dynamiczną zmianę jaka została zaserwowana kierowcom na płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA): A2 Konin-Stryków (Konin-Łódź) i A4 Wrocław-Sośnica (Wrocław-Gliwice). Pewnie wiele osób spotka sytuacja przejazdu bez uiszczenia opłaty (ważnego e-biletu). Jednak jest skuteczne rozwiązanie pozwalające uniknąć kary. Zapraszamy do zapoznania z treścią artykułu gdzie wyjaśnimy co można zrobić będą w takiej sytuacji.

Przejechałem płatny odcinek autostrady bez ważnego e-biletu. Co mogę teraz zrobić?

Dla osób, które z niewiedzy lub przez roztargnienie ewentualnie zmianę planów przejechały płatnym odcinkiem autostrady zarządzanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA): A2 Konin-Stryków (Konin-Łódź) lub A4 Wrocław-Sośnica (Wrocław-Gliwice) istnieje skuteczny sposób na uniknięcie kary.

Podobnie jest jeżeli źle wybierzemy datę rozpoczęcia i zakończenia podróży płatnym odcinkiem. Taki przejazd również traktowany jest jako przejazd bez ważnego e-biletu i podlega mandatowi/karze/opłacie dodatkowej

W przypadku przejazdu bez uiszczenia opłaty należy działać szybko. Na wykupienie biletu z datą ważności obejmującą odbyty już przejazd mamy 3 dni od daty wykonania przejazdu na jaki nie mieliśmy ważnego e-biletu autostradowego.

Jakie kroki należy podjąć po przejechaniu płatnego odcinka bez uiszczenia opłaty?

Należy w terminie do 3 dni kupić e-bilet autostradowy, który będzie ważny w czasie kiedy pokonywaliśmy płatny odcinek autostrady A2 Konin-Stryków (Konin-Łódź) lub A4 Wrocław-Sośnica (Wrocław-Gliwice). Najlepiej zakupu dokonać w aplikacji e-TOLL PL BILET. Instrukcja jak zakupić e-bilet znajduje się pod linkiem: Jak zakupić e-bilet autostradowy – krok po kroku – e-TOLL PL BILET.

W dniu dzisiejszym 1.12.2021 można było kupić bilet rozpoczynający się w dniu 25.11.2021r.

Wymogi i informacja na temat jak uiścić zaległą zapłatę została zawarta w Ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym:

Opłaty dodatkowej nie pobiera się, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu autostradą lub jej odcinkiem, zostanie wniesiona opłata za ten przejazd, w sposób określony w art. 37a opłaty za przejazd autostradą ust. 9. Przepis art. 37a opłaty za przejazd autostradą ust. 12 stosuje się, przy czym na bilecie autostradowym wskazuje się datę i godzinę przejazdu oraz autostradę lub jej odcinek, za który nie została wniesiona opłata za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a opłaty za przejazd autostradą ust. 7.

Art. 37ge ust. 5 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Podsumowując:

Opłata dodatkowa nie będzie pobierana, jeśli w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu opłata za ten przejazd zostanie wniesiona poprzez zakup e-biletu autostradowego.

Opłaty dodatkowej nie pobiera się, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zakończenia przejazdu autostradą lub jej odcinkiem zostanie wniesiona opłata za ten przejazd, w sposób określony w art. 37a ust. 9.

Dostałem wezwanie do zapłaty jak obniżyć wysokość kary – opłaty dodatkowej?

Jeżeli dostaniemy wezwanie to już sprawa jest bardziej skomplikowana. W takim wypadku możemy liczyć tylko na 100 zł bonifikaty/rabatu po uiszczeniu dodatkowej opłaty za poruszanie się bez ważnego e-biletu w terminie do 7 dni od doręczenia wezwania. Opłata dodatkowa wniesiona do 7 dni to 400 zł zamiast pełnej kwoty – 500 zł.

Takie postępowanie też regulowany jest przez Ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym:

W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 7, wnoszący opłatę wnosi opłatę o 100 zł niższą niż wskazana w wezwaniu.

Art. 37ge ust. 9 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Podsumowując:

Jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania, jej wysokość jest obniżona do 400 zł. 

Obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym opłata dodatkowa powinna zostać wniesiona.

Co powinno zawierać wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej?

Art. 37ge ust. 7 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Wnoszącemu opłatę Szef KAS wystawia wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, które zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego opłatę, jego adres;
2) numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnoszącego opłatę, o ile został nadany;
3) numer rejestracyjny pojazdu;
4) miejsce ujawnienia naruszenia obowiązku wniesienia opłaty za przejazd autostradą, o której mowa w art. 37a opłaty za przejazd autostradą ust. 7, wraz ze wskazaniem jego daty i godziny;
5) wysokość opłaty;
6) pouczenie:
a) o możliwości wniesienia niższej opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 9,
b) o prawie do wniesienia sprzeciwu,
c) że w przypadku nieuiszczenia wskazanej w wezwaniu opłaty w terminie, o którym mowa w ust. 8, będzie ono stanowiło podstawę do wydania tytułu wykonawczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).

Więcej informacji na temat wysokości kar znajduje się w osobnym artykule pod linkiem:

Źródło: https://etoll.gov.pl

Rekomendowane artykuły

1 komentarz

  1. Również można bardzo sprawnie kupić bilety przez mPay. Sama mam w planach postawić na tą aplikację, ponieważ słyszałam, że działa ona bez żadnych problemów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *