Jaka jest kara za brak e-biletu autostradowego? – GDDKiA: A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica?

Zlikwidowanie bramek na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA: A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica wcale nie oznacza, że przejedziemy nimi za darmo. Osoby, które nie będą posiadały aktywnej aplikacji e-Toll ewentualnie aplikacji partnerów m.in. Autopay lub nie dokonają zakupu biletu przed wjazdem na płatny odcinek narażają się na mandat/karę/dodatkową opłatę. Artykuł dotyczy pojazdów lekkich*.

*Pojazdy lekkie to motocykle, samochody osobowe i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

Zapraszamy do zapoznania z artykułem jak obniżyć lub uniknąć kary za przejazd płatnym odcinkiem autostrady bez wykupionego e-biletu autostradowego dostępnego pod linkiem: Przejazd autostradą bez ważnego e-biletu autostradowego – co zrobić? oraz z artykułem jak w prosty sposób z domu kupić e-bilet autostradowy i nie narażać się na karę dostępny pod linkiem: Jak zakupić e-bilet autostradowy – krok po kroku – e-TOLL PL BILET. Dodatkowo osoby, które kupiły e-bilet i chcą go zwrócić powinny zapoznać się z artykułem: Zwrot niewykorzystanego e-biletu autostradowego – krok po kroku – e-TOLL PL BILET.

Ile wynosi kara za brak biletu autostradowego?

Kontrola na drodze: Mandat za brak ważnego biletu autostradowego wynosi 500 zł.

W przypadku kontroli zdalnej: Za brak opłaty za przejazd autostradą, w tym za kontynuację przejazdu autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i godziny końca okresu ważności wskazanych na bilecie autostradowym, od wnoszącego opłatę pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 500 zł. Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej wystawia Szef Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do jej wniesienia, jest ona pomniejszana o 100 zł od wskazanej w wezwaniu.

Opłata dodatkowa nie będzie pobierana, jeśli w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu opłata za ten przejazd zostanie wniesiona poprzez zakup e-biletu autostradowego. Szczegóły: Przejazd autostradą bez ważnego e-biletu autostradowego – co zrobić?

Dodatkowo w przypadku kontroli realizowanej na drodze, na poczet opłaty dodatkowej może zostać pobrana kaucja, jeśli kierowca mieszka na terenie kraju, który nie jest związany z Polską umową lub porozumieniem o współpracy we wzajemnym dochodzeniu tej opłaty.

Czy przejeżdżając kilka razy płatnym odcinkiem autostrady dostaniemy jedną karę? Czy kary się kumulują?

Od wnoszącego opłatę pobiera się jedną opłatę dodatkową, niezależnie od liczby dokonanych przejazdów autostradą lub jej odcinkiem, tym samym pojazdem, w trakcie jednej doby rozumianej jako okres od godziny 0:00 do godziny 24:00 w danym dniu.

Jaka jest podstawa prawna przeprowadzania kontroli uiszczenia opłaty za przejazd autostradą?

Kontrola prawidłowości wniesienia opłaty za przejazd autostradą realizowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym.

W jaki sposób przeprowadzana jest kontrola e-biletów autostradowych?

Za pomocą kamer i specjalnie wyposażonych samochodów – w odczyt numerów rejestracyjnych.

Jaka jest forma kary za brak uiszczenia opłaty za przejazd płatnym odcinkiem autostrady?

Mandatu jeżeli zostaniemy skontrolowani w czasie jazdy przez Policję, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

Po dostaniu wezwania do domu formę opłaty dodatkowej.

Jaką karę poniesie kierowca za brak biletu autostradowego?

W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli braku ważnego e-biletu autostradowego lub urządzenia GPS przekazującego dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL (aplikacji e-TOLL PL, OBU/ZSL) na kierującego pojazdem zostanie nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego wysokości 500 zł. Mandatem karnym zagrożone jest również działanie kierowcy mające na celu uniemożliwienie właściwego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdu (zakrywanie, ozdabianie, dodawanie dodatkowych znaków itp.).

Opłata dodatkowa nie jest pobierana jeżeli na kierującego pojazdem została nałożona kara grzywny w drodze mandatu karnego za przejazd autostradą płatną lub jej odcinkiem bez ważnego biletu autostradowego lub bez prawidłowo funkcjonującego urządzenia pokładowego, aplikacji mobilnej lub zewnętrznego systemu lokalizacyjnego zapewniających przekazywanie danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL.

Kto jest uprawniony do kontrolowania wniesienia opłaty autostradowej?

Policja, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Do kontroli prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą, w tym kontroli urządzeń mobilnych, urządzeń pokładowych lub zewnętrznych systemów lokalizacyjnych wykorzystujących technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych, są uprawnieni funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

Kontrolę prawidłowości wnoszenia opłaty za przejazd autostradą, w tym kontroli urządzeń mobilnych, urządzeń pokładowych lub zewnętrznych systemów lokalizacyjnych, przy wykonywaniu swoich ustawowych zadań, mogą przeprowadzać funkcjonariusze Policji.

Czy jest bezpłatny fragment odcinka autostrad zarządzanych przez GDDKiA?

Dla kierowców pojazdów lekkich , na odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica przejazd w ramach węzłów zlokalizowanych na obwodnicy Gliwic (Kleszczów – Gliwice Sośnica) jest bezpłatny.
Nie ma konieczności zakupu e-biletu autostradowego lub korzystania z aplikacji e-TOLL PL.
Za przejazd po tym odcinku nie zostanie naliczona kara.

Czy można sprzeciwić się naliczeniu opłaty?

Wnoszący opłatę ma prawo do wniesienia sprzeciwu do Szefa KAS w przypadku nałożenia opłaty dodatkowej. Wniesienie sprzeciwu nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej:

Tabela z naruszeniami podlegającymi karze grzywny związanymi z brakiem zapłaty za przejazd płatnym odcinkiem autostrady:

Naruszenie podlegające karze grzywny wraz z artykułem z odpowiedniej ustawyWysokość kary grzywny wraz z artykułem z odpowiedniej ustawy
Art. 37a ust. 28 pkt 1 ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym Przejazd autostradą lub jej odcinkiem, za przejazd którymi Szef KAS pobiera opłatę za przejazd autostradą, przez kierującego pojazdem w przypadku:braku ważnego biletu autostradowegobraku prawidłowo funkcjonującego urządzenia lub systemu zapewniającego przekazywanie danych geolokalizacyjnych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KASArt. 37 gi ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym  500 zł
Art. 37 gj ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym Przejazd autostradą lub jej odcinkiem, za przejazd którymi Szef KAS pobiera opłatę za przejazd autostradą, przez kierującego pojazdem, którego tablice są zakryte lub ozdobione,  lub który ma z przodu pojazdu znaki, napisy lub przedmioty, które ograniczają czytelność tych tablic lub którego tablice rejestracyjne są umieszczone na pojeździe w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone Art. 37 gj ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym  500 zł
Art. 11 ustawy o zmianie ustawy o autostradach oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw Korzystanie w miejscach poboru opłat z pasów dedykowanych dla użytkowników systemu e-TOLL bez prawidłowo funkcjonującego urządzenia lub systemu zapewniającego przekazywanie danych geolokalizacyjnych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (od dnia rozpoczęcia funkcjonowania systemu e-TOLL do dnia 30 listopada 2021 r.) lub wnoszenia opłaty za przejazd autostradą w systemie viaTOLL z wykorzystaniem urządzenia pokładowego, które nie powala na identyfikację pojazdu i użytkownika, tj. z wyłączeniem anonimowych urządzeń viaAUTO oraz urządzeń viaAUTO zainstalowanych w innych pojazdach niż te, do których są przypisane w systemie viaTOLL (od dnia uruchomienia systemu e-TOLL do dnia zakończenia funkcjonowania systemu viaTOLL) Art. 12 ustawy o zmianie ustawy o autostradach oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw  500 zł

Źródło: https://etoll.gov.pl/lekkie

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *